EFPIA – Slovakia

EFPIA zverejňovanie finančných prevodov z priemyslu zdravotníckym pracovníkom

Ako člen Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) , Celgene podporuje a je plne v súlade s EFPIA Disclosure zákonníka za platbám zdravotníckym pracovníkom (HCPs) a zdravotníckych organizácií (HCOs) . Naša spolupráca s zdravotníckej obci je dôležitým a nevyhnutným aspektom uvádzanie inovatívnych liekov pre pacientov a zabezpečenie pochopenie bezpečnom a vhodnom použití našich liekov v prospech pacientov.

2017

Jazyk Dokumenty EFPIA Metodika Správa
Slovenský

Dokumenty EFPIA Metodika Správa

   Pre viac informácií navštívte www.aifp.sk

Language EFPIADocuments MethodologyReport
English

EFPIA documents Methodology Report

For more information, please visit www.aifp.sk

2016

Jazyk Dokumenty EFPIA Metodika Správa
Slovenský

Dokumenty EFPIA Metodika Správa

Pre viac informácií navštívte www.aifp.sk

Language EFPIADocuments MethodologyReport
English

EFPIA documents Methodology Report

For more information, please visit www.aifp.sk

2015

Jazyk Dokumenty EFPIA Metodika Správa
Slovenský

Dokumenty EFPIA Metodika Správa

Pre viac informácií navštívte www.aifp.sk

Language EFPIADocuments MethodologyReport
English

EFPIA documents Methodology Report

For more information, please visit www.aifp.sk