EFPIA – Latvia

EFPIA finansē atklātumu

Kā Eiropas Farmācijas uzņēmumu un asociāciju federācijas (EFPIA – European Federation of Paharmaceutical Industries and Associations) dalībniece, Celgene atbalsta un pilnībā atbilst EFPIA Atklātības kodeksam attiecībā uz maksājumiem veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO). Mūsu sadarbība ar veselības aprūpē nodarbināto personu loku ir svarīgs un nepieciešams aspekts pacientu apgādē ar inovatīvām zālēm un izpratnes nodrošināšanai par mūsu zāļu drošu un atbilstošu lietošanu pacientu labā.

2018

 

Valoda EFPIADokumenti Metodoloģija Ziņojums
LATVIEŠU

EFPIA Dokumenti Metodoloģija Ziņojums

 

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

 

2017

 

Valoda EFPIADokumenti Metodoloģija Ziņojums
LATVIEŠU

EFPIA Dokumenti Metodoloģija Ziņojums

 

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

 

2016

Valoda EFPIADokumenti Metodoloģija Ziņojums
LATVIEŠU

EFPIA Dokumenti Metodoloģija Ziņojums

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2015


Valoda EFPIADokumenti Metodoloģija Ziņojums
LATVIEŠU

EFPIA Dokumenti Metodoloģija Ziņojums

 


Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report