EFPIA – Estonia

EFPIA kulutuste läbipaistvus ja avalikustamine

Euroopa Ravimitööstuste ja Ühenduste Föderatsiooni (EFPIA) liikmena Celgene toetab ja järgib täielikult EFPIA avalikustamiskoodeksit tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tehtud maksete kohta. Meie koostöö tervishoiukogukonnaga on oluline ja vajalik, et teha innovaatilised ravimid patsientidele kättesaadavaks ning tagada arusaamine meie ravimite ohutust ja asjakohasest kasutamisest patsientide hüvanguks.

2017

Ungari EFPIADokumendid MetoodikaAruanne
EESTI

EFPIA Dokumendid Metoodika Aruanne

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2016

Ungari EFPIADokumendid MetoodikaAruanne
EESTI

EFPIA Dokumendid Metoodika Aruanne

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2015

Ungari EFPIADokumendid MetoodikaAruanne
EESTI

EFPIA Dokumendid Metoodika Aruanne

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report