EFPIA – Croatia (Hrvatska)

Kao član Europske federacije farmaceutske industrije i njezinih udruga (EFPIA), Celgene podržava i potpuno je u skladu s EFPIA Kodeksom o javnom objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima (HCPs) i zdravstvenim organizacijama (HCOs). Naša suradnja sa zdravstvenom zajednicom važan je i nužan aspekt donošenja inovativnih lijekova pacijentima te osiguranja razumijevanja sigurne i odgovarajuće uporabe naših lijekova za dobrobit pacijenata.

2017

 

Jezik EFPIADokumenti Izjava oMetodologiji
HRVATSKI

EFPIA Dokumenti Metoodika Aruanne

 

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

 

2016

Jezik EFPIADokumenti Izjava oMetodologiji
HRVATSKI

EFPIA Dokumenti Metoodika Aruanne

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2015


Jezik EFPIADokumenti Izjava o Metodologiji
HRVATSKI

EFPIA documents Izjava o Metodologiji