EFPIA – Bulgaria

EFPIA Прекарайте Прозрачност Разкриване
Като член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) , Celgene поддържа и напълно съответства на Разкриване Кодекса на EFPIA за плащанията, извършвани към здравните специалисти (HCPs) и здравни заведения (HCOs). Сътрудничеството ни с здравната общност е важен и необходим аспект на привеждане на иновативни лекарства за пациентите и осигуряване на разбиране на безопасно и подходящо използване на нашите лекарства в полза на пациентите.

2017

 

език EFPIAдокументи Методология Доклад
български

EFPIA документи Методология Доклад

 

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

 

2016

език EFPIAдокументи Методология Доклад
български

EFPIA документи Методология Доклад

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

2015

език EFPIAдокументи
български

EFPIA документи

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report