Celgene Czech Republic

Česká republika

Celgene Czech Republic
Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Povinnost vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příbalová informace pro uživatele (v závorce je uvedeno datum poslední aktualizace):

Hlášení nežádoucích příhod a závad v kvalitě léčivých přípravků
na tel.: +420 241 097 607
fax: +420 241 097 606
E-mail: drugsafety-czech@celgene.com

Lékařský informační servis
Vaše dotazy týkající se léčivých přípravků naší společnosti posílejte prostřednictvím:
e-mail: medinfo.cz@celgene.com
Fax: +420 241 097 600
Tel.: +420 241 097 611