EFPIA – Poland

EFPIA Spędź przejrzystości Disclosure

Jako członek Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), Celgene wspiera i jest w pełni zgodny z Kodeksem Disclosure EFPIA dla płatności dokonywanych na rzecz pracowników służby zdrowia (HCPs) i Organizacji Ochrony Zdrowia (HCOs). Nasza współpraca ze społecznością zdrowia jest ważnym i koniecznym elementem dostarczanie innowacyjnych leków dla pacjentów i zapewnienie zrozumienia bezpiecznego i właściwego używania naszych leków z korzyścią dla pacjentów.

2016

Język EFPIADokumenty MetodologiaRaport
POLSKIE

EFPIA Dokumenty Metodologia Raport

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report

 

2015


Język EFPIADokumenty MetodologiaRaport
POLSKIE

EFPIA Dokumenty Metodologia Raport