EFPIA – Lithuania

EFPIA Išlaidų Atskleidimo Skaidrumas

Celgene, būdama Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. EFPIA − European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) nare, remia ir pilnai laikosi EFPIA atskleidimo kodekso reikalavimų, atsleidžiant mokėjimus Sveikatos Priežiūros Specialistams (engl.- HCPs) ir Sveikatos Priežiūros Organizacijoms (angl.- HCOs). Mūsų bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros bendruomene yra svarbus ir būtinas veiksnys, kad inovatyvūs medikamentai pasiektų pacientus ir, siekiant didesnės naudotos pacientams, užtikrintų supratimą apie saugų ir tinkamą mūsų medikamentų vartojimą.


Kalba EFPIADokumentai MetodologijosPranešimas
LIETUVIŲ

EFPIA Dokumentai Metodologijos Pranešimas

 


Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report