EFPIA – Croatia (Hrvatska)

Kao član Europske federacije farmaceutske industrije i njezinih udruga (EFPIA), Celgene podržava i potpuno je u skladu s EFPIA Kodeksom o javnom objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima (HCPs) i zdravstvenim organizacijama (HCOs). Naša suradnja sa zdravstvenom zajednicom važan je i nužan aspekt donošenja inovativnih lijekova pacijentima te osiguranja razumijevanja sigurne i odgovarajuće uporabe naših lijekova za dobrobit pacijenata.


Jezik EFPIADokumenti Izjava o Metodologiji
HRVATSKI

EFPIA documents Izjava o Metodologiji