EFPIA – Bulgaria

EFPIA Прекарайте Прозрачност Разкриване
Като член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) , Celgene поддържа и напълно съответства на Разкриване Кодекса на EFPIA за плащанията, извършвани към здравните специалисти (HCPs) и здравни заведения (HCOs). Сътрудничеството ни с здравната общност е важен и необходим аспект на привеждане на иновативни лекарства за пациентите и осигуряване на разбиране на безопасно и подходящо използване на нашите лекарства в полза на пациентите.

език EFPIAдокументи
български

EFPIA документи

 

Language EFPIADocuments MethodologyReport
ENGLISH

EFPIA documents Methodology Report